Viktomvandlare

...
...

Metrisk

Ton
0,01
Kilonewton
0,11
Kilogram
11
Hekto
110
Gram
11000
Karat
55000
Centigram
1100000
Milligram
11000000
Mikrogram
11000000000
Nanogram
1,1×1013
Atomic Mass Unit
6,62×1027

Kinesiska

Tael
26464,3
Ku Ping
26797,96

Avoirdupois (USA)

Lång ton
9,84×10-4
Kort ton
1,1×10-3
Lång hundra vikt
0,02
Kort hundra vikt
0,02
Sten
0,16
Pund
2,2
Uns
35,27
Dram
564,38
Spannmål
15432,35

Japanska

Koku
5,54
Kann
266,64
Kinn
1666,5
Monnme
266640,2

Troy

Pund
2,68
Uns
32,15
Pennyweight
642,95
Karat
4877,56
Spannmål
15432,36
Kvalster
308616,4
Doite
7406796

Gamla svenska

Skeppspund
0,01
Lispund
0,12
SkåLpund
2,35
Markera
4,71
Uns
35,84
Lod
75,18
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.