Längdomvandlare

...
...

Metrisk

Kilometer
1
Meter
1000
Decimeter
10000
Centimeter
100000
Millimeter
1000000
Mikrometer
1000000000
Nanometer
1012
Ångström
1013

Brittisk / amerikansk

Liga
0,21
Mile
0,62
Furlong
4,97
Kedja
49,71
stav
198,84
Gård
1093,61
Fot
3280,84
Länk
4970,97
Hand
9842,52
Tum
39370,08
Linje
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautisk

Sea Mile
0,54
Famn
546,81

Astronomisk

Parsec
3,24×10-14
Ljusår
1,06×10-13
Astronomisk enhet
6,68×10-9
Ljus minut
5,56×10-8
Lätt andra
3,34×10-6
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.